تبلیغات
مجتمع پرورش گل و گیاه "گل نرگس"
"میدانم سبزه ای رابکنم خواهم مرد..."

دراسنا پرچمی

دوشنبه 14 دی 1388 02:15 ق.ظ

نویسنده : مهندس اسماعیل یعقوبی
ارسال شده در: گل های آپارتمانی و مشاوره ی گیاه پزشکی ،
نام علمی :Dracena marginata
نام انگلیسی :madagascar dragon tree
فارسی اصیل : شیان(اشاره به شیره خشک شده گیاه که شبیه سر اژدها)خون سیاوشان
فارسی رایج : دراسنا پرچمی


گیاهی زینتی وعمومی در اکثرمنازل،دارای گونه های زیاد،متعلق به خانواده "لیلیاسه"وزادگاهش آفریقای استوائی،درهوای آزادوزادگاهش به درختان تنومندی تبدیل میگردند،سریع الرشدونگهداری آنهاساده،برگهابلندکشیده ومانندنخل،با حذف جوانه انتهایی دو یا سه شاخه جدیددرمحل قطع شروع به رشد نموده ومنظره جالبی به گیاه میدهد،گیاهان جوان برای کاشت گروهی بسیار مناسب هستند،نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم ولی بهتر است در نور کافی نگهداری گردند.


نیازها
*نور:درنورکافی نگهداری نماییدولی مواظب نور  مستقیم آفتاب باشید،اگر هواتاریک باشد برگ خود رااز دست میدهد.
*دما:بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتی گرادومقاو
م تا13درجهودر تابستان حداکثر24درجه سانتیگراد
*آبیاری:نسبت به خشکی حساس است،دوباره در هفته درتابستان ویکباردرهفته درزمستان آبیاری کنید،مواظب باشید زهکش همیشه باز باشد تاازباتلاقی شد
ن خاک جلوگیری گردد.
*رطوبت:درتابستان2تا3بارو در زمستان هفته ای یکبار غبارپاشی کنید،اگردرجه حرارت پایین 13درجهاست از باغبارپاشی خودداری نمایید.
*تغذیه:درفصلهای رشد(بهاروتابستان)گیاه را با کودهای مایع ویا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هردوهفته یکبار تغذیه مصنوعی نمایید.

*خاک مناسب:پیت ولوم بهترین خاک است.
*تعویض گلدان:هرسال در بهار گلدان را بایک اندازه بزرگتر تعویض نمایید،درصورت عدم امکان به تعویض خاک سطحی گلدان باخاک نووغنی اکتفانمایید.
*تمیزنمودن برگها:باپارچه یا اسفنج مرطوب برگهاراتمیز نمایید،استفاده از مواد براق کننده شیمیایی باعث مسدود شدن روزنه ها ودر نتیجه کندشدن رشد گیاه می گردد.
*تکثیر:گرفتن قلمه از شاخه های مسن در اواخر زمستان،ساقه هارابطورافقی در شن قرار دهید.کاشت بذر در دمای 30درجهدربهار،خوابانیدن شاخه ها در بهار.
نکته عمومی

قطرات آب آبیاری وغبارپاشی به جای مانده روی اندام گیاهی نور آفتاب را مانندذره بین از خود عبور داده وباعث ایجاد لکه های سوخته میگردند.غبارپاشی رادرسایه انجام دهید.

زخمهای سفید پنبه ای روی برگها وساقه های گیاه مشاهده می گردند:عامل آن حشره آفت است،هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی طبق دستور گیاه را سمپاشی نمایید گلدان را از مجاورت گیاهان دیگردورسازید.
برگهازردرنگ وپوسیده،ریشه در حال پوسیدن وگیاه خودراانداخته است:آبیاری بیش ازاندازه باعث آن است اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو آبیاری خشک شود سپس آبیاری نمایید،زهکش رابازدیدکنید.
برگهاتغییررنگ داده ولکه های قهوای روی آنها مشاهده می گردد:عامل آن حشره آفت است هر ماه یکبار با سم حشره کش نفوذی گیاه را طبق دستور سمپاشی نمایید تا علایم برطرف گردند.
عوارض ودرمان آن
حاشیه برگهای پایین زرد،نوک آنها قهوه ای وسقوط می نمایند:گیاه خیلی تشنه است،گلدان را برای مدت 15دقیقه درون تشت پراز آب قرار دهید،آبیاری را تنظیم کنید.
برگها کمرنگ شده و می ریزند:هوا خیلی گرم و خشک است،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید،هفته ای سه بار در تابستان غبارپاشی نمایید،گیاه رادر معرض کوران قرار ندهید.
لکه های سوخته قهوه ای روی برگها مشاهده میگردد:در آفتاب غبارپاشی نکنید،قطرات آب در عبور دادن نور خورشید مانند ذره بین عمل مینمانید.
ساقه از بالا شروع به پوسیدن نموده وبرگها هم شروع به ریزش نموده اند :هوا خیلی سرد است،گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایید.
برگها رنگ خود را از دست میدهند:نور کافی نیست،گیاه را به محل روشنتری ببرید،مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.
برگهای جدید ریز هستند ورشد گیاه کند شده است:احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد،هر دو هفته یک بار طبق دستور عمل نمایید.
برگها زردو تار عنکبوت زیر آنها مشاهده میشوند:کنه قرمز ریز عامل آن است هر دو هفته یکبار باسم کنه کش طبق دستور گیاه را سمپاشی نمایید،غبارپاشی در کاهش آفت موثر است.پایان


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فیکوس خزنده ، creeping fig ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 14 دی 1388 05:00 ق.ظ